Ervaringen
Meindertsma TC is een dynamisch bedrijf waarin voortdurend nieuwe ontwikkelingen te bespeuren zijn.
 
Steeds meer basisscholen vinden de weg naar ons met de vraag of ze gebruik mogen maken van de opgebouwde kennis rond het toezichtkader van de inspectie PO. Alle scholen waarvoor Martha de onderwijskwaliteit heeft gekoppeld aan de eisen die door de inspectie worden gesteld, zijn glansrijk door de controle gekomen. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een audit op grond van de inspectie-eisen.
 
De coaching heeft zich het afgelopen half jaar behoorlijk uitgebreid. Naast de individuele coaching voor verbetering van het zelfbeeld en persoonlijke effectiviteit, is er nu ook coaching voor ouders gericht op het positief omgaan met hun kind(eren). Twee vormen zijn ontwikkeld: huiskamergesprekken in kleine groepen waarin opvoedingssituaties worden besproken en individuele ouderondersteuning in samenwerking met Het Reizende Koffertje.
 
Referenties behorende bij de verschillende disciplines, kunt u lezen in het submenu links. Klik op het betreffende woord.
 
 
 
 
Meindertsma TC | A.S. Talmastraat 49 | 8862 WT Harlingen | 0615.272.580 | info@meindertsmatc.nl